22 October 2020, Shanghai

Judges

Cao Honghui
Cao Honghui Deputy Director General - Research & Development China Development Bank Bio
Yong Huang
Yong Huang Director Competition Law Centre of the University of International Business and Economics (UIBE) Bio
Derek Sulger
Derek Sulger Partner Lunar Bio
Jim Tsao
Jim Tsao Chairman and Head of China Permira Advisers (China) Limited Bio
Ye Hongjun
Ye Hongjun General Counsel COSCO Shipping Bio
Yiqing Wang
Yiqing Wang China Editor/APAC Assistant Editor Mergermarket Bio
Lisha Zhou
Lisha Zhou Managing Editor, China Acuris Bio
Toto Ku
Toto Ku Head of China Merrill Corporation Bio